Waluta:  

Zgłoszenie serwisowe

Prosimy o pobranie formularza  Zgłoszenie serwisowe w formie PDF. Wypełniony formularz należy odesłać faxem na nr +48 71 349 29 61

lub

na adres e-mail: biuro@csproducts.pl 

 

REKLAMACJA

W przypadku reklamacji należy pisemnie skontaktować się z firmą Catering Service Products.

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie karty gwarancyjnej lub w przypadku jej braku faktury VAT bądź paragon.

W momencie reklamacji firma ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli będzie wymagana dodatkowa ekspertyza techniczna do oceny reklamowanego towaru, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.

Szczegóły dotyczące reklamacji znajdują się w zakładce Regulamin Sklepu Internetowego.Twój adres IP: 18.204.48.40