Waluta:  

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 §1  Sprzedający

 1. Właścicielem sklepu internetowego csproducts.pl jest firma „CSP Beata Gutkowska”, zarejestrowana w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu pod numerem 203668 zwana dalej "sklepem internetowym".
 2. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu 53-012 przy ul.Wyścigowej 56E
 3. Konto bankowe firmy CATERING SERVICE PRODUCTS znajduje się w Banku – SANTANDER BANK POLSKA S.A. Wrocław, pod numerem: 53 1090 2402 0000 0001 1592 1043 i jest to konto, na które należy dokonywać płatności.
 4. Sprzedający jest płatnikiem VAT o numerze NIP: 894-183-68-41.
 5. Sklep internetowy pod adresem www.csproducts.pl umożliwia zakup towarów za pośrednictwem sieci Internet.

§2  Kupujący

 1. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:
  a)  osoba prawna
  b) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

2.    Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowe dane płatnika oraz odbiorcy, które są niezbędne do realizacji zamówienia i wystawienia faktury VAT.

 

§3  Produkty

1.    Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy:

a.    posiadają znak CE (urządzenia energetyczne)

b.    są wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością

c.    są przeznaczone dla gastronomii i cateringu lub profesjonalnego gospodarstwa domowego (sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użycia produktów z naszej oferty dla innych zastosowań)

2.    Informacja o producentach wyrobów z oferty sklepu internetowego znajduje się na stronie internetowej www.csproducts.pl

3.    Kupujący może zapoznać się z oferowanymi przez sklep internetowy produktami
w magazynie firmy
CATERING SERVICE PRODUCTS - adres jak w  §1. ust.(2).

 

§4  Warunki składania zamówień

 

 1. Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia produktów, ich podstawowe parametry techniczne, cena w PLN oraz oferowany termin dostawy do Kupującego.
 2. Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 3. Kupujący wybierając produkty ze strony internetowej i przesyłając zamówienie
  w formie elektronicznej, bezpośrednio ze strony internetowej – składa ofertę kupna wybranych produktów, na warunkach określonych na stronie sklepu internetowego.
 4. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego znajdującego się na stronie sklepu internetowego.
 5. Sklep internetowy w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia – potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. W momencie otrzymania takiego potwierdzenia przez Kupującego, co powinno zostać potwierdzone elektronicznie, następuje zawarcie Umowy kupna-sprzedaży.

§5 Warunki płatności


1.    Sklep internetowy oferuje następujące warunki płatności:
           a) przelew bankowy na konto wskazane w §1 ust.(3) oraz na potwierdzeniu zamówienia – bez ograniczeń

b0               b) gotówka w dniu odbioru towaru  po wcześniejszym uzgodnieniu i sprawdzeniu dostępności towaru na magazynie

                                        c) za pobraniem - należność pobierana jest w momencie dostawy przez firmę kurierską ( opłata za pobranie wg cennika firmy spedycyjnej ) .

2.    W przypadku zamówień składanych przez instytucje państwowe termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.

3.    W przypadku zamówień składanych przez jednostki nie należące do sektora państwowego formą płatności jest przedpłata.

§6 Realizacja zamówienia

1.    Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty wpływu zapłaty na konto sklepu internetowego.

2.    Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru, standardowo wynosi od 4 do 10  dni roboczych. W przypadku braków magazynowych czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu do 30 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.    Sprzedający może kontaktować się telefonicznie z Kupującym w przypadku  zamówień wymagających wyjaśnień oraz tych których płatność nastąpi gotówką przy odbiorze.

4.    W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego ustalenia terminu dostawy.

5.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji.

6.    Ceny towarów nie obejmują wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń, które to czynności leżą po stronie Zamawiającego.

7.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie bądź niedostarczenie towaru w wyniku niewłaściwego lub niepełnego podania adresu dostawy przez Kupującego.

§7 Anulowanie zamówienia

Sklep internetowy może anulować zamówienie, jeżeli:

1.     Kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia. (Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni - dzień 6. lub 7. - Kupujący powinien powiadomić pisemnie sklep internetowy o zaistniałej sytuacji).

2.     Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie zostały anulowane lub nieodebrane.

 §8 Nieodebranie zamówienia

Jeśli mimo uiszczenia zapłaty Kupujący nie odebrał zamówionych produktów – zostają one zmagazynowane przez sklep internetowy na okres 3 m-cy. Kupujący może je odebrać własnym transportem z magazynu sklepu internetowego lub zażądać powtórnej wysyłki, wskazując adres i przedpłacając za koszta ponownego transportu.

§9 Warunki dostawy

1.       Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2.       Towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego na zamówieniu.

3.       Sklep internetowy dolicza każdorazowo koszt wysyłki produktów w wysokości
25 PLN netto. W przypadku wysyłki paletowej koszt wysyłki będzie ustalony indywidualnie.

4.       Dostawa towaru następuje w terminach oferowanych na stronie internetowej sklepu – chyba, że sklep internetowy na swoim potwierdzeniu wskazał inny termin, wynikający z chwilowego wyczerpania się zapasów danego produktu.

5.       Sklep internetowy nie zastrzega godziny doręczenia towaru. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w dni robocze. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przed dostarczeniem przesyłki. Kurier ma obowiązek wnoszenia przesyłek kurierskich o wadze nie większej niż 30 kg.

6.      W standardzie kurier pozostawia paczkę pod adresem wskazanym na liście przewozowym bez sprawdzania tożsamości.


7.       Za wszelkie braki jakościowe lub ilościowe towaru powstałe w trakcie transportu - odpowiada firma kurierska.

8.       Odbiór osobisty towaru jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu i sprawdzeniu dostępności produktu na magazynie.

§10 Odbiór dostawy

1.    W momencie odbioru przesyłki od kuriera - Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę.

2.    W przypadku, gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany produkt jest niekompletny - Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki; powinien także sporządzić
w obecności kuriera protokół szkody na druku firmowym spedytora, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.

3.    W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu -  Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem internetowym, w celu powiadomienia o zaistniałej sytuacji oraz przesłania faksem lub emailem sporządzonego protokołu szkody.

4.    Jeśli po otrzymaniu i rozpakowaniu przesyłki – Kupujący stwierdzi, że otrzymał inny niż zamawiany produkt lub otrzymał zamawiany produkt ale produkt ten ma inne parametry techniczne niż opisane na stronie internetowej sklepu internetowego – Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie sklep internetowy w formie pisemnej.

5.    W momencie reklamacji firma ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli będzie wymagana dodatkowa ekspertyza techniczna do oceny reklamowanego towaru, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.

6.    W przypadku uznania reklamacji przez sklep internetowy – Kupujący ma obowiązek przygotować wadliwy produkt w oryginalnym i kompletnym opakowaniu i przechować go do czasu przybycia kuriera, po jego odbiór (odbiór następuje na koszt sklepu internetowego).

7.    Właściwy produkt zostanie dostarczony przez sklep internetowy w ciągu maksymalnie 10 dni od momentu uznania reklamacji.

8.    W przypadku gdyby sklep internetowy nie był w stanie wypełnić reklamacji poprzez dostarczenie właściwego produktu – sklep internetowy jest zobowiązany zwrócić 100% zapłaty (pod warunkiem, że ją otrzymał), przelewem - na wskazane przez Kupującego konto bankowe, w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu wadliwego produktu.

9.    Jeśli Kupujący zwrócił produkt niekompletny, lub w niekompletnym opakowaniu – sklep internetowy ma prawo pomniejszyć zapłatę o rzeczywisty koszt brakujących elementów produktu i/lub jego opakowania.

10. Mimo dołożenia wszelkich starań, sklep internetowy nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru – Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia poprosić o przesłanie mu większej ilości zdjęć o lepszej rozdzielczości, niż prezentowane na stronie internetowej.

11. Różnica w wyglądzie i/lub kolorze produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą reklamacji.

§11 Dokument sprzedaży

Sklep internetowy zobowiązany jest wystawić fakturę VAT , która wysyłana jest osobną przesyłką niż zamówiony towar. Sprzedający wysyła ją Kupującemu najpóźniej następnego dnia roboczego od otrzymania zapłaty.

§12 Gwarancja

 

1.      Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub dystrybutora.

2.      Sklep internetowy świadczy do sprzedawanych przez siebie produktów serwis gwarancyjny, w okresie 12 m-cy od daty wystawienia faktury, poprzez:

-          własny serwis techniczny

-          firmy serwisowe współpracujące ze sklepem internetowym

-          serwis producenta urządzeń

w zależności od rodzaju produktu oraz miejsca jego instalacji.

3. Do zakupionego produktu, sklep internetowy dołączana kartę gwarancyjną (o ile została wystawiona przez producenta), która jest podstawą zgłoszenia serwisowego. W przypadku jej braku zgłoszenie składane jest na podstawie faktury.

4. Zgłoszenie serwisowe powinno być przesłane pocztą elektroniczną, z podaniem:

-          numeru fabrycznego urządzenia

-          nazwy producenta urządzenia

-          numeru faktury zakupu

-          opisu uszkodzenia

-          miejsca instalacji urządzenia (pełen adres)

-          wskazaniem osoby (wraz z numerem telefonu), która umożliwi dostęp do urządzenia

-          dni tygodnia i godzin, w jakich jest możliwa naprawa

5. Jeśli uszkodzenie nastąpiło z winy niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją obsługi)  użytkowania bądź niewłaściwego zainstalowania – Kupujący zobowiązany jest pokryć 100% kosztów interwencji serwisowej.

6. Serwis techniczny jest świadczony na terenie Polski.

7. Na stronie sklepu jest do pobrania formularz „zgłoszenie serwisowe”.

 

§13 Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma Beata Gutkowska CSP zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego i sprzedawcą.

2.  Dane osobowe klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Jednocześnie Kupujący, rejestrując się w sklepie internetowym csproducts.pl, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie przesyłek o charakterze reklamowym droga elektroniczną oraz listowną.§14 Postanowienia końcowe

1.  Opisy produktów i ich zdjęcia są chronione, w związku z czym zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

2. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty przez Kupującego całej należności.

3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego bądź w przeprowadzanych akcjach promocyjnych.

4.    Regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej produktów znajdujących się
w ofercie sklepu.

5.    Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym csproducts.pl oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.

6.    Wszelkie ewentualne spory wynikające z tytułu Umowy kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 


 

 

Twój adres IP: 44.221.73.157